De Volksbank is er voor iedereen die een lening voor een huis nodig heeft en dit snel, betaalbaar en goed wil regelen. Onze aanpak is nuchter, no-nonsense en oer-hollands. “kan het simpeler? Laten we dat dan doen!” van duidelijke taal zonder blabla en kleine lettertjes. Van eerlijke prijzen en eenvoudige, degelijke producten.

Veelgestelde vragen

De Volksbank

Aflossen

 • Stater maakt de aflossingsnota namens uw geldgever op. U kunt hier dagrente bij optellen. Vindt de passering in een andere maand plaats, dan moet er een nieuwe nota per fax of mail opgevraagd worden. Houdt u hierbij rekening met een opzegtermijn van tien werkdagen.

 • De berekening van het bedrag van de te betalen vergoeding namens de geldgever vindt plaats op de wijze zoals uw geldgever in zijn voorwaarden heeft vastgelegd (meestal contante waardeberekening, naast betere, waarbij gerekend wordt met een vergelijkbare renteperiode).

  Zie uw voorwaarden voor een voorbeeldberekening of gebruik hiervoor uw mijnhypotheekonline omgeving. Wanneer u op uw mijnhypotheekonline omgeving een berekening uitvoert of een pro-forma aflossingsnota opvraagt, ontvangt u in veel gevallen (geldgever afhankelijk) een specificatie van de berekening wanneer u een vergoeding moet betalen.

 • Het maandbedrag wordt niet altijd aangepast met de nieuwe maandtermijn. Dit is afhankelijk van het drempelbedrag. Het drempelbedrag van uw lening is bijvoorbeeld € 2,25. Als het verschil in maandbedrag kleiner is dan dit bedrag, dan verandert het nieuwe maandbedrag niet. Het maandelijks teveel betaalde bedrag wordt in mindering gebracht op de restschuld. Pas wanneer het verschil groter wordt dan het drempelbedrag dan wordt de maandtermijn aangepast.

 • U ontvangt direct na de verwerking een bevestiging van uw extra aflossing en de eventueel te betalen vergoeding. In uw mijnhypotheekonline omgeving krijgt u een indicatie van het nieuwe maandtermijn. Afhankelijk van de voorwaarden van uw geldgever, wordt het verschuldigde maandbedrag of de verschuldigde premie gewijzigd per de eerste van de maand, volgend op de ontvangst van de storting. Halverwege de nieuwe maand ontvangt u een leningsoverzicht met de gewijzigde maandbedragen (daarbij wordt rekening gehouden met een rentevergoeding vanaf het moment van ontvangst van de storting).

 • Mogelijk loopt de aan de lening gekoppelde polis nog door in de zogenoemde verhuisregeling. De premie hiervoor innen wij namens uw geldgever maandelijks automatisch. Deze automatische inning kunt u alleen schriftelijk bij Stater opzeggen, ondertekend door alle verzekeringnemers.

 • In uw mijnhypotheekonline omgeving kunt u direct uw extra aflossing uitvoeren. Eventueel kunt u het wijzigingsformulier 'Overige Verzoeken' gebruiken. Het formulier kunt u opvragen door op de knop 'verder' te klikken (volg het stappenformulier via het contactformulier consument).

  Voor extra aflossen zonder een vergoeding te hoeven betaling, verzoeken wij u om eerst op de website van uw geldverstrekker te kijken wat de voorwaarden zijn.

Bouwdepot

 • Op het overzicht van de bouwdepotrekening staan geen aflossingen vermeld. Na aflossing van de overbrugging sturen wij u namens uw geldgever een saldo-opgave, waaruit blijkt dat het saldo op nul staat. De bouwdepotrekening geeft uitsluitend het betaalverkeer weer rond het bouwdepot.

 • Ondanks dat het bedrag in het bouwdepot nog niet is besteed, is wel al vanaf het begin de maandtermijn verschuldigd over de gehele lening (inclusief bouwdepot).

  Het is bij een nieuwbouwdepot standaard dat de vergoedingsrente over het bedrag in het bouwdepot verrekend wordt met de maandtermijn die u betaald voor uw lening(en). De vergoedingsrente wordt achteraf berekend en tijdelijk in het bouwdepot bijgeboekt. Om die reden wordt de vergoedingsrente van de vorige maand verrekend met de rentebetaling van de toekomstige maand.

  De te betalen maandtermijn kan, in geval van nieuwbouw, ook uit het bouwdepot worden betaald. In de offerte wordt vermeld wat hierover is afgesproken.

 • Nieuwe declaratieformulieren kunt u telefonisch 033 450 9111 of via de e-mail info@stater.nl bij ons opvragen.

 • tekort bepaald?

  Namens de geldgever behandelt Stater het bouwdepot. Uitgaande van de laatste uitbetaling wordt over deze lopende maand een rentevergoeding gegeven en eventueel een maandbedrag uit het bouwdepot geboekt (dit is afhankelijk van de betaalafspraak; van de eigen rekening of uit het bouwdepot). In het tekort zijn deze beide bedragen meegenomen.

 • Dit kan doordat er, naast betaling van de ingezonden nota’s, ook een maandbedrag uit het depot is gehaald.

 • De declaratie betalen wij uiterlijk de vijfde werkdag na ontvangst uit, mits er aan de voorwaarden wordt voldaan. Daarna is het nog wel afhankelijk van uw bank wanneer het op uw bankrekening staat. De verwerking van declaraties die ingediend zijn via MijnHypotheekOnline is sneller dan via een papieren declaratieformulier.

  Zijn de nota's niet akkoord, dan ontvangt u hierover bericht. Als de begunstigde (de aannemer of leverancier) nog niet bekend is in ons systeem hebben wij vijf extra dagen nodig voor het opvoeren en controleren van de gegevens.

Mijnhypotheekonline

 • Nadat u uw offertenummer of leningnummer en uw toegangscode heeft ingevuld, sturen wij u een e-mail. In deze e-mail staat een link om uw account te activeren. U moet binnen 15 minuten na ontvangst van de e-mail op de link klikken. Wacht u langer dan 15 minuten? Dan vervalt de link en moet u opnieuw een account aanmaken. De toegangscode is wel nog steeds geldig.

 • Op de inlogpagina van MijnHypotheekOnline staat een link 'E-mailadres vergeten' (deze vindt u direct onder de knop 'Stuur SMS-code'). Als u daarop klikt, en vervolgens u uw leningnummer en uw geboortedatum invult, wordt er een SMS gestuurd met uw e-mailadres naar het mobiele telefoonnummer dat bij ons bekend is.

 • Op de inlogpagina van MijnHypotheekOnline staat een link 'Wachtwoord vergeten' (deze vindt u direct onder de knop 'Stuur SMS-code'). Als u daarop klikt, en vervolgens u uw e-mailadres invult, kunt kiezen of u uw wachtwoord via SMS of via e-mail wilt ontvangen.

 • Als u op de link in de e-mail klikt die wij u gestuurd hebben toen u uw account aanmaakte, krijgt u de melding te zien op MijnHypotheekOnline dat de activatielink is verlopen. Hier krijgt u ook de mogelijkheid om via de knop 'Nieuwe bevestigingsmail versturen' een nieuwe link op te vragen. Deze sturen wij wederom per e-mail. U heeft dan weer 15 minuten om op deze link te klikken en daarmee uw account te activeren.

 • Heeft u een nieuw telefoonnummer en is dit nog niet gewijzigd in MijnHypotheekonline? Dan kunt u een email sturen naar info@stater.nl met het verzoek om het account te verwijderen zodat u zich opnieuw kunt aanmelden met uw nieuwe telefoonnummer. Is uw telefoonnummer niet gewijzigd dan kunt u contact met ons opnemen van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 033-450 9118.

 • Voor een nieuwe toegangscode kunt u met ons contact opnemen. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 033-450 9118.

Mutaties

 • Er is mogelijk sprake geweest van een aflossing. Op dat moment stopt de automatische inning. Als de aflossing niet doorgaat en de lening weer in beheer is gezet, dan wordt bij de eerstvolgende inning het totale openstaande bedrag geïnd.

Overig

 • Afhankelijk van de voorwaarden ontvangt u tussen de één en drie maanden voor de nieuwe renteperiode bericht over de nieuwe rente. De dagrente die op dat moment geldt voor nieuwe soortgelijke leningen is dan voor uw leningdeel van toepassing. Het is mogelijk dat is overeengekomen dat een meedaal- of dalrente van kracht is tijdens de periode tussen aankondiging- en ingangsdatum rentevastheidsperiode.

Passeren

 • U betaalt rente vanaf de datum dat de gelden aan de notaris zijn uitbetaald. Het geld moet daar namelijk op de datum van passeren aanwezig zijn.

U heeft een verouderde browser

Wij raden u aan om over te stappen naar een moderne browser voor de beste ervaring van deze website.

Sluiten